Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 1959 , μία εκλεκτή παρέα αποτελούμενη από θαρραλέους οραματιστές νέους του χωριού μας αποφάσισε να κάνει τη δική της επανάσταση και ίδρυσε τον αθλητικό ποδοσφαιρικό σύλλογο ΚΙΣΣΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ .

 Ένα όνομα βγαλμένο από την αρχαία ονομασία του βουνού (ΚΙΣΣΟΣ) όπου το ομώνυμο πόλισμα, παραπέμπει στον βασιλιά Κισσέα της Θράκης για τον οποίο μαρτυρεί ο Όμηρος, αλλά και στον κισσό, φυτό που συνδέεται με τον Διόνυσο, όπως και η άμπελος. 


Ο Κισσός είναι ένας σύλλογος που στην πορεία των χρόνων έγραψε τη δική του ιστορία, έχει καταξιωθεί στη μνήμη του Ερασιτεχνικού, και όχι μόνο, Ποδοσφαίρου του Νομού Θεσσαλονίκης και ευελπιστεί να μεγαλουργήσει τα επόμενα χρόνια.

12| 2 | 1959
ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 21

Αστέριος Φησικούδης
Χρήστος Φησικούδης
Γεώργιος Τσιτσιούδης
Βασίλειος Τραικος
Νικόλαος Καλύδης
Νικόλαος Καδύδης
Νικόλαος  Πατσιούδης
Χρήστος Μυρικόνης
Γεώργιος Ρωμούλης
Βάιος Κηρίμης
Αθανάσιος Ψαρράς
Δημήτρης Μαντούσης
Γεώργιος Κατάκλής
Κωνσταντίνος Γκουραμάνης
Κωνσταντίνος Γεωργίου
Ιωάννης Τσιάντας
Βασίλειος Γκατζούδης
Παναγιώτης Γλαρούδης
Απόστολος Σκαρανγκάς
Χρήστος Λαγός
Βάιος Καμανίκας
Απόστολος Τέκος

1η Ομάδα Κισσού

Πέτρος Τσαγκαλής
Δημήτρης Δραούτης
Γεώργιος Ελευθεριάδης
Σίμος Τζιμήκας
Ηλίας Τράικος
Παναγιώτης Γιακουμής
Γιάννης Ελευθεριάδης
Απόστολος Παναγιωτίδης
Νίκος Καλούδης
Χρήστος Τράικος
Γιάννης Βλαχούδης
Δανιήλ Παπανδρέου

1η  Διοίκηση

Πέτρος Τσαγκαλής
Δημήτρης Δαούτης
Γιάννης Ελευθεριάδης
Παναγιώτης Γιακουμής
Σίμος Τζιμήκας
Ηλίας Τραικος